Vestfold Fylkeskommune

Ikke fra Vestfold Fylkeskommune?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

LanSchool - samhandlings- og klassestyringsverktøyVestfold fylkeskommune ønsker å tilby alle elever et godt læringsmiljø i skolen/klasserommet.  

LanSchool er et Samhandlings- og klassestyringsverktøy som skal være til hjelp for læreren og elevene i klasserommet og bidra til lik kvalitet på undervisningen.

Vi anbefaler dere å se vår lærerveiledning for å få et innblikk i bruksområdene til dette verktøyet:

https://www.youtube.com/watch?v=34HnYsfhiXMUnder har vi listet opp den viktigste funksjonaliteten og bruksområdene som beskriver kort hvordan verktøyet kan brukes.

• Lås maskinen helt/delvis
o Denne funksjonen er nyttig for kjapt å kunne fange elevenes oppmerksomhet i et begrenset tidsrom (låse skjermer), eller styre tilgangen til programvare som kan brukes i et begrenset tidsrom (kun skolens pedagogiske programvare vil være tilgjengelig)

• Mulighet til å vise og styre
o Klasseromsvisning
 Gir en enkel oversikt over hva klassen jobber med
o Lærerens skjermbilde på elevenes maskiner og elevenes skjermbilde på lærerens maskin
 Nyttig dersom elevene jobber med gruppearbeid utenfor klasserommet

• Chattefunksjon mellom lærer og elev (tekst og lyd)
o Lærer kan gi beskjeder og elever kan stille spørsmål
o Blant annet nyttig for oppgaver i språkfagene

• Avstemning
o Lar elevene være med å avgjøre, og læreren kan kjapt sjekke om elevene har fått med seg temaet de har pratet om i undervisningen

• Velg en tilfeldig elev automatisk for å stille et spørsmål
o Dette er en nyttig funksjon for å sikre at alle elever får en rettferdig utvelgelse ved spørsmål og oppgaver knyttet til undervisningen

Vennlig hilsen
Arne Aronsen
Systemadministrator

13.01.2015 09:04

Velg språk
Bokmål